ឡាតាំង

ដោយWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

Wiktionary
ការរៀបរៀងភាសាឡាតាំង ក្នុងវិគីនានុក្រម
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពី Lua error in Module:etymology_language at line 19: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value). Lua error in Module:links/templates at line 26: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value).

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

ឡាតាំង 

 1. នៃ រឺ ដែលទាក់ទងទៅនឹងភាសាដែលត្រូវបានគេនិយាយនៅរ៉ូមបុរាណ និង ទីក្រុងផ្សេងៗនៅឡាតាំង
 2. នៃ រឺ ទាក់ទងទៅនឹងអក្សរនៃភាសានេះដែលបាននិយាយនៅរ៉ូមបុរាណ និង អក្ខរក្រមសម័យទំនើបភាគច្រើន។
 3. នៃ រឺ ទាក់ទងទៅនឹងរ៉ូមបុរាណ រឺ អធិរាជាណាចក្រនោះ។
 4. នៃ រឺ ទាក់ទង់នឹងឡាតាំង (ឡាហ៊្សីអូទំនើប) តំបន់នេះនៅជុំវិញរ៉ូម។
 5. នៃ រឺ ដែលទាក់ទងនឹងទំនៀមទម្លាប់ និង មនុស្សដែលជាប់ខ្សែលោហិតពីពួករ៉ូមបុរាណ និងចក្រភពរបស់ខ្លួន។
 6. នៃ រឺ មកពីអាមេរិកឡាតាំង រឺ នៃ វប្បធម៌អាមេរិកឡាតាំង
 7. (គ្រិស្តសាសនា) កាតូលិករ៉ូម; នៃ រឺ ទាក់ទងនឹងរីតិរ៉ូមនៃព្រះវិហារកាតូលិក។

សម្រង់ពាក្យ[កែប្រែ]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បំណកប្រែខាងក្រោមត្រូវការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ចូលទៅខាងលើទៅកាន់តារាងបំណកប្រែត្រឹមត្រូវ ដោយការដកមួយចំនួនចេញ។ ពាក្យមួយចំនួនមិនស៊ីគ្នាទាល់តែសោះទៅនឹងនិយមន័យទាំងនោះ។ សូមមើលការណែនាំក្នុង ជំនួយ:របៀបត្រួតពិនិត្យបំណកប្រែ

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword/templates at line 15: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value).

 1. ភាសានៃពួករ៉ូមបុរាណ, ពួកឡាតាំងផ្សេងៗ ហើយនិងស្ថិតនៅក្នុងនៃព្រះវិហារកាតូលិករ៉ូម ជាពិសេសឡាតាំងតន្តី

សម្រង់ពាក្យសម្ដី[កែប្រែ]

អភិន័យ[កែប្រែ]

 • (វិវិធភាពឡាតាំង) Lua error in Module:links/templates at line 26: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value).៖ {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ភាសាប្រលោមលោក#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ភាសាប្រលោមលោក]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងចុងក្រោយ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងចុងក្រោយ]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងជាន់ទាប#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងជាន់ទាប]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងតន្តី#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងតន្តី]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងថ្មី#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងថ្មី]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងបុនជាតិភាព#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងបុនជាតិភាព]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងបុរាណ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងបុរាណ]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងព្រះវិហារ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងព្រះវិហារ]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងមជ្ឈិម#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងមជ្ឈិម]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងវគ៌#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងវគ៌]]}} {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|[[ឡាតាំងសហសម័យ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឡាតាំងសហសម័យ]]}}

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • [[:Category:ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.|ការផ្ដោតរបស់វិគីនានុក្រមលើពាក្យScript error: The function "lookup" does not exist.]]
 • លិបិក្រមឡាតាំង

នាម[កែប្រែ]

ឡាតាំង 

 1. មនុស្ស អ្នកស្រុកដើមរ៉ូមបុរាណ រឺ ចក្រភពនោះ។
 2. មនុស្សមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបសម័យទំនើបណាមួយ (រួមមាន បារាំង អេស្ប៉ាញ ។ល។) ដែលភាសារបស់មនុស្សទាំងនោះមានខ្សែស្រឡាយពីឡាតាំង។
 3. មនុស្សមកពីអាមេរិកឡាតាំង
 4. (គ្រិស្តសាសនា) មនុស្សដែលប្រកាន់ខ្ជាប់បដិបត្តិកាតូលិករ៉ូម
 5. មនុស្ស អ្នកស្រុកដើមតំបន់ឡាតាំងបុរាណ។

សម្រង់ពាក្យសម្ដី[កែប្រែ]

ន័យដូច[កែប្រែ]

ពាក្យស៊ីគ្នា[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បំណកប្រែខាងក្រោមត្រូវការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ចូលទៅខាងលើទៅកាន់តារាងបំណកប្រែត្រឹមត្រូវ ដោយការដកមួយចំនួនចេញ។ ពាក្យមួយចំនួនមិនស៊ីគ្នាទាល់តែសោះទៅនឹងនិយមន័យទាំងនោះ។ សូមមើលការណែនាំក្នុង ជំនួយ:របៀបត្រួតពិនិត្យបំណកប្រែ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]