កកកុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមូលសទ្ទ កកកុះ
kkkuḥ
ឡាតាំងយានកម្ម kɑkkoh
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑʔ.ˈkoh/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

កក +‎ កុញ

គុណនាម[កែប្រែ]

កកកុះ (នាមករណ៍ : ភាពកកកុញ)

  1. ដែលផ្ដុំជិតគ្នាយ៉ាងកុះករ។
    ផ្ទះសម្បែងកកកុះ ដុះត្រៀបត្រាតាមដងវិថី។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]