កកស្ទះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមូលសទ្ទ កកស្ទះ
kks̥dḥ
ឡាតាំងយានកម្ម kɑkstĕəh
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑk.ˈstĕəh/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

កក +‎ ស្ទះ

គុណនាម[កែប្រែ]

កកស្ទះ (នាមករណ៍ : ភាពកកស្ទះ, ដំណើរកកស្ទះ)

  1. ដែលត្រូវរាំងដំណើរ
    ចរាចរណ៍កកស្ទះ
    ខ្លាញ់កកស្ទះ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]