កកស្ទះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កក + ស្ទះ

គុណនាម[កែប្រែ]

កកស្ទះ (នាមករណ៍ ភាពកកស្ទះ, ដំណើរកកស្ទះ)

  1. ដែលត្រូវរាំងដំណើរ
    ចរាចរណ៍កកស្ទះ។
    ខ្លាញ់កកស្ទះ។[១]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ កក