កក្ខលភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ កក្ខលភាព
kk̥kʰlbʰāb
មូលសទ្ទ ក័ក-ខ្លៈ-ភាប
k˘k-k̥ʰl`-bʰāp
ឡាតាំងយានកម្ម kakkhlaʼphiəp
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaʔ.kʰlaʔ.pʰiəp/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

កក្ខល +‎ ភាព

នាម[កែប្រែ]

កក្ខលភាព

  1. ភាពរឹង ភាពជាប់បានយូរ

បំនកប្រែ[កែប្រែ]