កក្ខលភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ កក្ខលភាព
kk̥kʰlbʰāb
សទ្ទតា ក័ក-ខ្លៈ-ភាប
k˘k-k̥ʰl`-bʰāp
ឡាតាំងយានកម្ម kakkhlaʼphiəp
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaʔ.kʰlaʔ.pʰiəp/


និរុត្តិសាស្ត្រ

កក្ខល +‎ -ភាព

នាម

កក្ខលភាព

  1. ភាពរឹង ភាពជាប់បានយូរ

បំនកប្រែ