កក្រោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្រោះ > ក- + ក្រោះ > កក្រោះ។(ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កក្រោះ

  1. ក្រៀមក្រោះគ្មានន័យឥតរសជាតិ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កក្រោះ

  1. ដោយឥតរសជាតិ
    សោះកក្រោះ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស