កក្លាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ??

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កក្លាក់

  1. ច្រើននិយាយផ្សំជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ ហៀរ
    ហៀរ​កក្លាក់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត