កក្អម

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ក្អម (kâkqâm)

  1. កន្លែងដែលត​ជាប់ពីមាត់ក្អមជាដើមចុះទៅទល់នឹងក្អេង​។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត