កក្អិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កក្អិក

  1. ជាពាក្យបន្ថែមន័យអោយពាក្យសើចកាន់តែរណ្ដំណែងណងឡើង។
    សើចកក្អិក

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស