កក្អឹក

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្អឹកៗ > ក- + ក្អឹក> កក្អឹក។ (ផ្នត់ដើម)

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កក្អឹក

  1. បង្ហាញពីសំឡេងក្អឹក​ៗ​ច្រើន​ដង​មិន​ដាច់​សូរ ដូចជាគេផឹកទឹក។
    សើច​កក្អឹក។​

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

កក្អឹក

  1. សូរក្អឹក​ៗ​ច្រើន​ដង​មិន​ដាច់​សូរ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជជួន-ណាត