កង្ហារ

ដោយWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង ។

កង្ហារ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កង់ហា [kɑŋhaa]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខារ > ខ+ា+រ > ក+ង+្ហ+ា+រ > កង្ហារ ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កង្ហារ

  1. ប្រដាប់​មាន​ស្លាប​ដែល​អាច​នឹង​វិល​ដោយ​កម្លាំងខ្យល់​បាន ឬ ឧបករណ៍អគ្គីសនីដែលគេដាក់ដើមធ្វើឲត្រជាក់កាយ​ រឺក៏ ស្លាបចក្រ

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស