កង្ហិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេងផង។

កង្ហិតដុះនៅកម្ពុជាក្រោម
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កង្ហិត

  1. រុក្ខជាតិឱសថមួយប្រភេទដែលមានផ្កាលឿង ឈ្មោះវគ្គីសាស្ត្រគឺ សេណ្ណា/Senna រាប់ជាពួក ស្ថិតក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរង កាស៊ីនែ/Cassiinae ចាត់ចូលក្នុងអំបូរសាកជាតិ-ផ្វាបាស៊ែ/Fabaceae

ន័យដូច[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស