កច្ចបសត្វ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

កច្ចបសត្វ ប្រភេទប្រោគនោឆេល្យស ខ្វេន្ស្តេទ្តិស្ដារឡើងវិញ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កច្ចប + សត្វ> កច្ចបសត្វ។

នាម[កែប្រែ]

កច្ចបសត្វ

  1. ជាជំពូកសត្វស្ថិតក្នុងពួកអណ្ដើក, កន្ធាយ, ល្មេច។ល។ មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា តេស្ទូឌីណាតា ក្នុងមែកធាងនៃ បន្តេស្តុទិនេស 'សវ៌កច្ចប'

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]


ឯកសារយោង[កែប្រែ]