កញ្ចាស់

ដោយWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេង

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ចាស់ > កញ- ្ចាស់ 'ចាស់' > កញ្ចាស់។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ចាស់ (kânhchas)

 1. (ពាក្យទ្រគោះ) អ្វី​ដែលចាស់
  ខោ​កញ្ចាស់
  សំពត់​កញ្ចាស់
 2. (ពាក្យមើលងាយ) សំរាប់ហៅជនណាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងដោយថែមពាក្យ អា ហៅដោយក្ដីមើលងាយប្រមាថ
  អាកញ្ចាស់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចាស់
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

កញ្ចាស់ (kânhchas)

 1. សន្លឹកបៀរស្ដេច។
  កញ្ចាស់ ក្រមុំ កំឡោះ ១០ ៩ ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ អាត់ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. វចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាត។
 2. វចនានុក្រមអាន