កញ្ចាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  • សូមជួយដាក់សំឡេង។
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ចាស់ > កញ- ្ចាស់ 'ចាស់' > កញ្ចាស់។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ចាស់

 1. (ពាក្យទ្រគោះ) ​ដែលចាស់សំដៅលើវត្ថុរបស់ប្រើប្រាស់
  ខោ​កញ្ចាស់
  សំពត់​កញ្ចាស់
 2. (ពាក្យមើលងាយ) សម្រាប់ហៅជនណាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងដោយថែមពាក្យ អា ហៅដោយក្ដីមើលងាយប្រមាថ
  អាកញ្ចាស់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចាស់

កញ្ចាស់

 1. សន្លឹកបៀរស្ដេច។
  កញ្ចាស់ ក្រមុំ កំឡោះ ១០ ៩ ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ អាត់។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]
បៀជាភាសាខ្មែរ · បៀ (អត្ថរូប · អត្ថក្សរ)
40 Asso di picche.jpg 41 Due di picche.jpg 42 Tre di picche.jpg 43 Quattro di picche.jpg 44 Cinque di picche.jpg 45 Sei di picche.jpg 46 Sette di picche.jpg
អាត់ ពីរ បី បួន ប្រាំ ប្រាំមួយ ប្រាំពីរ
47 Otto di picche.jpg 48 Nove di picche.jpg 49 Dieci di picche.jpg 50 J di picche.jpg 51 Q di picche.jpg 52 K di picche.jpg Jolly Nero.jpg
ប្រាំបី ប្រាំបួន ដប់ កំលោះ ក្រមុំ កញ្ចាស់ ត្លុក

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. វចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាត។
 2. វចនានុក្រមអាន