កញ្ចុំកេសរញី

ពីWiktionary

សូមដាក់រូបភាពផង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុំ + កេសរញី > កញ្ចុំកេសរញី។

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុំកេសរញី

  1. (ភូតគ្រាមសាស្ត្រ) កេសរញី, សរីរាង្គបន្តពូជញីនៃផ្កាបង្កឡើងដោយអូវែ កកេសរញី និងស្ទិចម៉ាត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ពន្យល់ពាក្យជីវវិទ្យាទី១០-១២