កញ្ចោប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្ចោប > ក 'ខ' + -ញ- + ្ចោប> កញ្ចោប។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចោប

  1. របស់​ដែល​គេ​ខ្ចោប, គេ​វេច

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមរនាប់[កែប្រែ]

កញ្ចោប

  1. របាប់រាប់ចំនួនជារបស់ក្ដោបៗ។
    អង្ករ​មួយ​កញ្ចោប

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary