កញ្ច្រង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

????

នាម[កែប្រែ]

កញ្ច្រង់

  1. (សព្ទអារក្សមេមត់) ​គោ

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ច្រង់

  1. (គ្រាមសព្ទសៀមរាប) ដែលត្រង់ សំដៅលើស្នែងគោ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary