កញ្ច្រឺប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ច្រឺប

  1. ដែលបះឡើង​ខ្នឹប​ទៅ​លើ។
    ស្លឹកត្រចៀកកញ្ច្រឺប
    ស្មាកញ្ច្រឺប

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

វចនានុក្រមជួនណាត ។