កញ្ឆោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ឆោត > កញ- + ្ឆោត 'ឆោត' > កញ្ឆោត។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ឆោត

  1. ដែលងាយបញ្ឆោត
    មនុស្ស​កញ្ឆោត

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ
  2. Online Dictionary