កញ្ជនជៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

កញ្ជនជៃ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជនជៃ

  1. ឈ្មោះ​ត្រីស្រកាមួយ​ប្រភេទ ក្នុង​ពួកត្រី​រ៉ស់ សម្បុរ​ខ្មៅ​ពព្រុស ក្បាលរាងស្រួច សាច់ក្បុសស្រុក​ខ្លះ​ហៅ កន្ទន់ជៃ។ ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ឆាណ្ណាលូសៀស
  2. ប្រភេទត្រី ក្រៅទីទៃនៃអំបូររបស់វាដែលទាក់ទងនឹង ត្រីរ៉ស់, ត្រីឆ្ដោ

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

​ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។