កញ្ជោតអាល្ងង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:links at line 215: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. (ពាក្យទ្រគោះ) ជាតិជា​អ្នកក្រ, ជាមនុស្សល្ងង់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត