កញ្ជ្រៀច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង និង រូបផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជ្រៀច

  1. ឈ្មោះបក្សីមួយ​ប្រភេទ ស្រដៀង​នឹង​សាលិកា​ក្របី, តែសម្បុរប្រផេះ
    ស្រុក​កញ្ជ្រៀច
  2. ត្រីមួយប្រភេទ ដែលស្ថិតក្នុងអំបូរ នេម៉ាឆេលីឌែ ពួកដែលមានក្នុងស្រុកខ្មែរ ស្ឈីស្ទូរ៉ា ភ្វីសូស្ឈីស្ទូរ៉ា ផ្តេរ៉ូណេម៉ាឆេលុស សេកតូរៀ និង ធូបឺរ៉ូស្ឈីស្ទូរ៉ា

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

កញ្ជ្រៀច

  1. ឈ្មោះស្រុកមួយ​ក្នុង​ខែត្រព្រៃវែង
    ស្រុក​កញ្ជ្រៀច
  2. ឃុំនៃស្រុកកញ្ជ្រៀច ខែត្រព្រៃវែង
  3. ភូមិនៃឃុំកញ្ជ្រៀច ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខែត្រព្រៃវែង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។