កញ្ជ្រោកបោកបាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពី កញ្ជ្រោក + បោក + បាច > កញ្ជ្រោកបោកបាច។

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

Lua error in Module:links at line 215: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. និយាយខ្លាំង​ៗ ដូច​គេ​កញ្ជ្រោកទឹក ដូច​គេបោក ដូច​គេបាចសាច​ទឹក។
    ស្រាប់​តែ​គាត់មក​កញ្ជ្រោក​បោក​បាច​ឲ្យ​ឯងភ្ញាក់​ស្មារតី។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។
  2. Online Dictionary