កឋិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលី kaḍhina 'រស់នៅបានដោយកម្រ, ពោលសរសើរ'

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កឋិន

  1. កថិន

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត។