កណ្ដកសញ្ញា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

កណ្ដកសញ្ញា

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលី (កណ្ដកបន្លា” + សញ្ញាគ្រឿង​សម្គាល់”)។

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដកសញ្ញា

  1. ឈ្មោះ​វណ្ណយុត្ត​មួយ​យ៉ាង​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​បន្លា (, ) តាម​របៀបអឺរ៉ុប, សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ដក​ឃ្លា​ជាដើម ហៅ​ថា សញ្ញា​ក្បៀស ក៏​បាន។

ន័យដូច[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. Khmer Online Dictionary