កណ្ដប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង និងរូបផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ជាពាក្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយពាក្យ ខ្លប, ញបៗ, បប, ផ្អប, រណប, រប, របប, សម្រប, ស្ទប, ស្រទប, ស្រប, អប

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដប

  1. ប្រដាប់​សម្រាប់អប, ស្នូលសម្រាប់​ធ្វើ​ជា​មេ​ក្រង​ស្បូវ, សម្រាប់​ដេរ​ស្លឹកប្រក់
    ដង​កណ្ដប
  2. ស្បូវ ឬ​ស្លឹក​ដែលក្រង ដែល​ដេរ​ហើយ​ក៏​ហៅ កណ្ដប ដែរ។
    ស្បូវ, ស្លឹក​មួយ​កណ្ដប

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមរនាប់[កែប្រែ]

កណ្ដប

  1. រាប់ស្លឹក រឺ ស្បូវដែលក្រងហើយធ្វើជាដំបូល
    ស្លឹកត្នោតមួយកណ្ដប

ឯកសារយោង[កែប្រែ]