កណ្ដុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្ដុក> ក + -ណ- + ្ដុក > កណ្ដុក។ (ផ្នត់ជែក)

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កណ្ដុក

  1. ពាក្យ​សម្រាប់[​[ចម្រើន]]​ពាក្យ​ធ្ងន់​ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង។
    កញ្ចប់​នេះ​ធ្ងន់​កណ្ដុក

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនាននុក្រមជួន-ណាត