កណ្ដូប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

កណ្ដូប

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដូប

  1. ឈ្មោះ​សត្វ​ល្អិត​ច្រើន​ប្រភេទ មាន​ស្លាប​កើត​អាស្រ័យ​នៅ​នឹង​ស្មៅ, នឹង​ស្លឹក​ឈើ។
  2. ចំណែកថ្នាក់ជីវវិទ្យាតែមិនរាប់បញ្ចូលពួកកណ្ដូបសេះទេ ព្រោះអីកណ្ដូបសេះមិនស្ថិតក្នុងពួកកណ្ដូបទេ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]