កណ្ដៀត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដៀត[kɑndiet]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ប្រហែលមកពីពាក្យ ក្ដៀត>ក+្ដ+ៀ+ត>ក+ណ+្ដ+ៀ+ត>កណ្ដៀត ។ (ផ្នត់ជែក)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កណ្ដៀត

  1. កៀក​ដាក់​លើ​ចង្កេះ
    ឧទាហរណ៍: កណ្ដៀត​ក្អម,
    ឧ: កណ្ដៀត​កញ្ជើ ។ល។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួន-ណាត