កត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង​។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កត់[kɑt]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: កំណត់ក្បត់ ច្រត់ បត់ បំណត់ ផ្នត់ ពត់ ពំនត់ រត់ រន្ធត់ របត់ លត់ អង្រត់

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កត់

 1. សរសេរចំណាំ
  កត់ត្រា, កត់​ពន្ធ
 2. ទប់, ឃាត់​ទុក​ឲ្យ​នឹង ។
  ដំរី​ដាល​គេ​យក​កង្វេរ​កាប់​កត់​ឲ្យ​នៅ​នឹង ។
 3. ដក់, តាំង​នៅ
  ទឹក​ភ្លៀង​កត់​តាម​វាល​ស្រែ, ទឹក​កត់​ក្នុង​ថ្លុក

ពាក្យប្រៀប[កែប្រែ]

 1. បញ្ញា​កត់ គឺ​បញ្ញា ដែល​ឆាប់ចាំ​ហើយ​មិន​ភ្លេច

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កត់

 1. ដែលដក់, ដែលតាំងនៅ ។
  ស្រែ​កត់​ទឹក, ដី​កត់​ទឹក ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]