កត្រង់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង៕

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ +ត្រង់>កត្រង់។

គុណនាម[កែប្រែ]

កត្រង់ (kâtrâng)

  1. សំដៅលើអាវដែលមានកត្រង់។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត