កន្តុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តុប[kɑntop]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ តុប>ត+ុ+ប>ក+ន+្ត+ុ+ប>កន្តុប ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្តុប

  1. តូច​ហើយ​ខ្លី
    ខ្លី​កន្តុប ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត