កន្តុលឪ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូប ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តុល-អឹវ[kɑntol-ʔəv]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កន្តុល+> កន្តុលឪ ។

នាម[កែប្រែ]

កន្តុលឪ

  1. ឈ្មោះ​វល្លិ​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​បន្លែ​បាន ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត