កន្ទូតអូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូប។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ទូតអូង[kɑntuut ʔooŋ]

នាម[កែប្រែ]

កន្ទូតអូង

  1. ប្រជុំ​ជើង​សក់​ខាង​ក្រោយ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត