កន្ធឹប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ធឹប[kɑn-tʰɨb]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: កឹប កញ្ច្រឹប កន្ទឹប ចឹប ច្រឹប ប្រឹប ផ្អឹប របឹប រឹប លឹប អឹប

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្ធឹប

  1. ដែល​ផត​លឹប​ចូល, ដែល​ពៀច ។ ស្រុក​ខ្លះ​និយាយ​ថា កន្ទឹប
    ច្រមុះ​កន្ធឹប ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត