កន្លេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡេង[kɑnleeŋ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: សង្រេង

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្លេង

  1. សង្រេង​ចិត្ត, មាន​ទុក្ខធ្ងន់​អន្ទះអន្ទែង​ក្នុង​ចិត្ត
    កើត​ទុក្ខ​កន្លេង ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត