កន្សៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់សៃ[kɑnsay]

នាម[កែប្រែ]

កន្សៃ

  1. ប៉ែក​ខាង​ក្រោយ ។ (ប្រើ​ក្នុង​ពាក្យ​ប្រៀប) : ប្រពន្ធ​ព្រះ (ម. ព. កន្សៃ​សារពេជ្ញ) ។
    កន្សៃ​ទូក, កន្សៃ​រទេះ, កន្សៃ​ផ្ទះ

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត