កម្ម-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។ សូមមើល កម្ម

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំ/កាំមៈ/កាំម៉ាក់[kam, kammeaʔ-, kammaʔ-]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្ម (អំពើ, ទង្វើ, ការធ្វើ)

ផ្នត់ដើម[កែប្រែ]

កម្ម-

  1. មានន័យថាដែលធ្វើ រឺ ទង្វើ អំពើ ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត