កម្រាស់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កំរ៉ាស់[kɑmrah]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្រាស់>ក+្រ+ា+ស+់>ក+ម+្រ+ា+ស+់>កម្រាស់ ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កម្រាស់

  1. ទោលជម្រៅ​របស់​វត្ថុ​ដែល​រឹង ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កម្រាស់

  1. ដែលមានទោល ជម្រៅ​របស់​វត្ថុ​ដែល​រឹង ។
    ក្ដារ​កម្រាស់ ១ ធ្នាប់ ជាដើម ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមខ្មែរ របស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត