កម្រិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កំរ៉ឹត[kɑmrɨt]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្រិត>ក+្រ+ិ+ត>ក+ម+្រ+ិ+ត>កម្រិត ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កម្រិត

  1. កន្លែង​ដែល​ក្រិត ដែល​គូសចំណាំ
  2. បញ្ញត្តិ
    មាន​កម្រិត​ទុក​យ៉ាង​នេះ...។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត