កម្សាន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កំសាន[kɑmsaan]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្សាន្ត>ក+្ស+ា+ន+្ត>ក+ម+្ស+ា+ន+្ត>កម្សាន្ត ។(ផ្នត់ជែក)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កម្សាន្ត

  1. សម្រាក​ចិត្ត, ធ្វើ​ឲ្យ​ក្សាន្ត​ចិត្ត, លំហើយ​ចិត្ត, ធ្វើ​ចិត្ត​ឲ្យ​ស្រាកស្រាន្ត, ឲ្យ​ស្បើយ​ចាក​អារម្មណ៍​ផេ្សង​ៗ ។
    ដើរ​លេង​កម្សាន្ត​ចិត្ត ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត