កស្រូវ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និង រូបភាព។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ +ស្រូវ>កស្រូវ

នាម[កែប្រែ]

កស្រូវ (kâsrov)

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត