កាត់ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កាត់+>កាត់ក។

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កាត់ក

  1. ផ្ដាច់ក្បាលចេញពីស្មា, កាត់ក្បាល