កាត់កាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កាត់កាល់

  1. បោះបង់​លែង​រាប់​អាន​តទៅ ។
    អាពុក​កាត់​កាល់​កូន​ប្រុស​ស្រី​ដែល​មិន​តាម​ដំបូន្មាន; បើ​ទុក​ជា​ម៉ែ​កាត់​កាល់​ខ្ញុំ​ៗ ក៏​មិន​ចោល​ម៉ែ ពីព្រោះ​ម៉ែ​មាន​គុណ​នឹង​ខ្ញុំ​ធ្ងន់​ណាស់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត