កាត់សាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កាត់+សាំ>កាត់សាំ

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កាត់សាំ

  1. កាត់​ទៅ​មក​ញយ​ៗ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត