កាបូនអ៊ីដ្រាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សមាសធាតុសរីរាង្គដែលត្រូវបានសំយោគដោយរុក្ខជាតិ។

វាមានរូបមន្តទូទៅ Cx(HO)y