កិរិយា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

កិរិយា-, -កិរិយា

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី kiriyā

នាម[កែប្រែ]

កិរិយា

  1. អំពើ
  2. លំនាំ
    កិរិយា​ថ្វាយ​បង្គំ
  3. ឫកពា
    ក្មេង​នេះ​មាន​កិរិយា​ល្អ

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត