កុហក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី kuhaka

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កុហក

  1. និយាយ​ឲ្យ​គេ​ភាន់​ជំនឿ
    កុំ​កុហក​គេ​បាប

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កុហក

  1. ដែល​បំភាន់ជំនឿ​គេ។
    ពាក្យ​កុហក។
    មនុស្ស​កុហក។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

កំណត់សំគាល់[កែប្រែ]

  1. គួរ​លែង​ប្រើ​ពាក្យ កហក់ក្រហក់ ត្រូវ​ប្រើ កុហក វិញ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត