កុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ១[កែប្រែ]

ឈ្នាប់[កែប្រែ]

កុំ

 1. ពាក្យ​បដិសេធន៍​ឃាត់​កិរិយា​សព្ទ​ទាំងពួង ដោយ​មិន​យល់​ព្រម
  កុំ​ទៅ។
  កុំ​មក។
  កុំ​ឲ្យ
  កុំ​ថា​អ្វី។
  កុំ​ពោលតាម​តែ​កំហឹង,...។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ២[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កុំ

 1. សម្បូរ​កុះករ
  មាន​មនុស្ស​នៅ​កុះកុំ។
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កុំ

 1. ជុំ, ប្រមូល​គ្នា​នៅ​ជាដុំ
  ទឹក​ត្រជាក់​ត្រី​កុំ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 • វចនានុក្រមជួនណាត