កូបៗ

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កូប​ៗ)
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

យកតាមសំឡេងសត្វកង្កែបកូប ដែលយំលឺសូរកូបៗ។

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

កូបៗ

  1. សូរ​កង្កែប​កូប​យំ
    ឮ​សូរ​កង្កែប​យំ​កូប​ៗ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត