កូរ៉េខាងត្បូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. South Korea